Restauratie De Kat vordert gestaag

Molenbouwer Poland is druk bezig met de restauratie van De Kat. Er zit inmiddels een nieuwe rieten kap op en nu is de staart van de molen aan de beurt. Vrijdag 9 februari zijn met behulp van een kraan van Winder Limmen de staartbalk, de schoren en de spruiten verwijderd. Daarbij bleek maar weer eens hoe noodzakelijk de opknapbeurt is. Het hout van de staart was in dermate slechte conditie dat de balk halverwege ‘op de las’ afbrak. Reparatie is wel mogelijk.

De schoren en spruitbalken zorgen voor een solide verbinding van de staartbalk met de kap. Een andere tegenvaller was een scheur in de halssteen, waar de as van de wieken op draait. Ook de watergang heeft een opknapbeurt nodig. De Suam gaat er vanuit dat het hoogheemraadschap dit klusje voor haar rekening neemt. De restauratie moet in mei zijn afgerond, maar door extra onvoorzien werk kan het nog wel wat langer duren voordat de molen weer als vanouds kan gaan draaien.

Suam-secretaris Harry Lamers wil graag dat ook de sponsors van de restauratie worden genoemd: Naast de provincie hebben we subsidie ontvangen van: Het Prins Bernard Cultuurfonds, De Bankgiro Loterij, De Hollandsche Molen, Stichting Zabawas, FBI De Fundatie.


Op de foto’s van John Wissenburg; de gebroken staartbalk (boven) en het hijswerk door Winder Limmen (onder).