Stichting Uitgeester- en Akersloter Molens

De Stichting Uitgeester- en Akersloter Molens (SUAM) - opgericht in 1972-houdt zich bezig met het realiseren van haar doelstelling, die in artikel 2 van haar statuten als volgt wordt omschreven:

De stichting heeft ten doel het bevorderen en verzekeren van de instandhouding van molens in de gemeenten Uitgeest en Akersloot en omgeving. Zij streeft ernaar de molens in maalvaardige staat te brengen en te houden mede door deze regelmatig in werking te stellen of te doen stellen. Daartoe is zij onder meer gerechtigd molens in eigendom te verwerven en te beheren.

Haar werkzaamheden worden ondersteund door belangeloze inzet van vrijwilligers en geldelijke steun van donateurs. Eens per kwartaal ontvangen donateurs het blad Molenpost waarin zij op de hoogte worden gesteld van wetenswaardigheden rondom de molens. Het blad wordt uitgegeven in samenwerking met zusterverenigingen en zusterstichtingen uit Alkmaar, de Schermer, de Zijpe en West-Friesland. Zodoende blijft de lezers op de hoogte met molennieuws uit een groot deel van onze provincie.

Door donateur van de Stichting Uitgeester en Akersloter Molens te worden werkt u mee aan het behoud van acht molens, te weten: De Kat in Uitgeest, De Dorregeester in Uitgeest, De Dog in Uitgeest, De Noordermolen in Akersloot, De Corneliszoon op het erfgoedpark De Hoop, De Oude Knegt te Akersloot en De Woudaap in Krommeniedijk. De Oude Knegt en De Kat zijn eigendom van de Suam.

De SUAM is een Algemeen Nut Beogende Instelling, dus Uw giften zijn fiscaal aftrekbaar.

Voor nadere informatie over de Stichting en over openingstijden van de molens: Harry Lamers (secretaris) Molenweg 18, 1911 BS Uitgeest tel. 0251 311059

Bank: Rabobank-IJmond Noord -  rek.nr.: NL96 RABO 0363 4012 61.
Kamer van Koophandel Amsterdam    nr.:  41231240.