top of page
TECHNISCHE COMMISSIE

De technische commissie informeert het bestuur over de staat van onderhoud bij de molens en geeft adviezen voor aanpassingen en of verbeteringen.

COMMISSIELEDEN

Piet Veldhuis (voorzitter) Tel. 06 30 11 47 91, Harry Lamers (secretaris) en alle betrokken molenaars.

HET BESTUUR

bottom of page