TECHNISCHE COMMISSIE

De technische commissie informeert het bestuur over de staat van onderhoud bij de molens en geeft adviezen voor aanpassingen en of verbeteringen.

COMMISSIELEDEN

Piet Veldhuijs (voorzitter) M 06 30 11 47 91, Harry Lamers (secretaris) en alle betrokken molenaars.

HET BESTUUR