top of page

DE STICHTING

-opgericht in 1972-

De Stichting Uitgeester- en Akersloter Molens (SUAM) houdt zich bezig met het realiseren van haar doelstelling, die in artikel 2 van haar statuten als volgt wordt omschreven:

De stichting heeft ten doel het bevorderen en verzekeren van de instandhouding van molens in de gemeenten Uitgeest, Akersloot en omgeving. Zij streeft ernaar de molens in maalvaardige staat te brengen en te houden, mede door deze regelmatig in werking te stellen of te doen stellen. Daartoe is zij onder meer gerechtigd molens in eigendom te verwerven en te beheren.

OVER SUAM

De werkzaamheden worden ondersteund door de belangeloze inzet van vrijwilligers en geldelijke steun van donateurs.

 

Eens per kwartaal ontvangen donateurs het blad Molenpost waarin zij op de hoogte worden gesteld van wetenswaardigheden rondom de molens. Het blad wordt uitgegeven in samenwerking met zusterverenigingen en zusterstichtingen uit Alkmaar, de Schermer, de Zijpe en West-Friesland. Zodoende blijft de lezer op de hoogte van het molennieuws uit een groot deel van onze provincie.

UW BIJDRAGE

Door donateur van de Stichting Uitgeester en Akersloter Molens te worden werkt u mee aan het behoud van zeven molens:

De Kat in Uitgeest,

De Dog in Uitgeest,

De Dorregeester in Uitgeest,

De Corneliszoon in Uitgeest,

De Tweede Broekermolen in Uitgeest,

De Noordermolen in Akersloot

en De Oude Knegt te Akersloot.

 

De Oude Knegt en De Kat zijn eigendom van de SUAM.

DE STICHTING IS LID VAN

De-Hollandsche-Molen-logo-BLAUW_1_0532ca
logo_molenfederatie.gif
vrijwillige molenaars.png
bottom of page