top of page
  • Aad Stuijt

Afscheid Co KremerDe bestuursvergadering, van De Stichting Uitgeester en Akersloter Molens (SUAM), van 10 februari 2023, was de laatste vergadering, waaraan Co als bestuurder en tevens Tweede Penningmeester deel nam.


Op 10 april 1990 trad Co toe tot het bestuur van de SUAM en wel direct als tweede penningmeester. De reden hiervan was, dat Niek Kranenburg, de toenmalige penningmeester van de SUAM, in functie vanaf 24 oktober 1989 tot 28 januari 2011, een penningmeester nodig had, om de financiële zaken, aangaande de winkel van molen De Oude Knegt, te regelen. Co heeft dit al die jaren (bijna 33 jaar) nauwgezet en tot in de puntjes uitgevoerd, waarvoor hulde!!


Vermeldenswaard is het boek: “De Geschiedenis van De Oude Knegt”. Het was de wens van de inmiddels overleden Theo Visser, die de bouw realiseerde, van zowel de eerste Oude Knegt en na de brand, de tweede Oude knegt, om de geschiedenis van deze molen op schrift te stellen. Co heeft dit opgepakt en het niet meer losgelaten. Op 20 oktober 2022 werden de eerste exemplaren uitgereikt aan de nazaten van Theo Visser.


In Gerika van Goethem hebben wij een waardige opvolgster gevonden om toe te treden tot het bestuur en de functie van tweede penningmeester van Co over te nemen, wat ook tijdens dezelfde bestuursvergadering van 10 februari 2023 plaats vond.


Tijdens een afscheidsdiner in restaurant De Smaekmaker te Beverwijk heeft ons bestuurslid Gerben van der Veen, Co en zijn echtgenote Joke, waarderend toegesproken en een boeket bloemen aan Joke overhandigd. Co werd vervolgens gehuldigd met een oorkonde en hiermee benoemd tot “Erelid van de SUAM”.


Joke en Co bedankt!

58 weergaven

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page