top of page
  • Ton de Lange

Verzet tegen bouwplan Limmerkoog groeitHoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) is niet tegen woningbouw, maar vindt het onlangs gepresenteerde plan voor 11 woningen in Limmerkoog in Uitgeest ’niet toelaatbaar’. Dat staat in haar zienswijze. Stichting Uitgeester en Akersloter Molens (SUAM) ondersteunt deze, en stuurde eveneens zo’n document naar de gemeente.


Voor het verwijderen van de ’kassen van Baars’ - ooit een kwekerij - gaan in Uitgeest de handen op elkaar. Het spontaan gegroeide bos tussen vervallen glazen kassen is al jaren een doorn in het oog. De gemeente heeft een schrikbarend gebrek aan woningen. Ze hoopt dit verloederde perceel van 9000 m2 eindelijk te benutten als bouwlocatie voor onder andere zes woningen in de sociale sector en een stolpboerderij, welke een kopie wordt van die aan de overzijde van Geesterweg 2a.


Op dit plan van Limmerkoog BV kwam afgelopen november echter al kritiek, toen door consulent Evert Verhoeven van de Noord-Hollandse Molenfederatie. De bouwhoogtes van 7 tot 12 meter kunnen volgens hem een probleem worden. Dit omdat ze ’de keur overschrijden’, oftewel in strijd zijn met de HHNK-regels uit 2016. Zo geldt op een afstand van 400 meter een maximale bouwhoogte van 4 meter. Het hoogheemraadschap is waterbeheerder én eigenaar van De Dog, in de keur opgenomen ’als maalvaardige molen met een waterstaatkundige functie’. De Dog, die tevens dient als noodgemaal, draaide vorig jaar 225 uur, vooral in het begin en aan het eind van het jaar ’omdat het dan vaker regent’.

Molenbiotoop


Daartoe moet de molen wél wind kunnen ’vangen’, en juist dat wordt door genoemd bouwplan beperkt. De bouw komt volgens HHNK te dicht bij de molen, namelijk op 200 meter. Dat is ruim binnen de voor de windvang vastgelegde 400 meter zónder ’obstakels’, vooral geen gebouwen want die kunnen ’niet worden gesnoeid’. Dit gebied van 400 meter heet ’molenbiotoop’. Als door obstakels daarin een goede goede windvang wordt belemmerd, leidt dit al snel tot 25% ’afname van het maalvermogen’. De molenaar moet bovendien vrij zicht hebben, oHHNK neemt het de ’initiatiefnemer’ (lees: Limmerkoog BV) kwalijk dat er geen vooroverleg is geweest: ’een gemiste kans’. Verder ziet ze haar ’privaatrechtelijke en publiekrechtelijke belangen in voorliggend plan niet gekend en erkent’. HHNK merkt fijntjes op ’dat er naast een omgevingsvergunning voor de realisatie van deze ontwikkeling ook een watervergunning van het hoogheemraadschap nodig is’.


Statuten

SUAM staat achter HHNK. De stichting werkt niet alleen nauw samen, maar heeft in deze nog een eigen belang. In de statuten staat dat ’bevorderen en verzekeren van de instandhouding van molens in de gemeenten Uitgeest, Akersloot en omgeving’ het doel is. En: ’De molens in maalvaardige staat te brengen en te houden, mede door deze regelmatig in werking te stellen of te doen stellen’. Zo loste SUAM al eens molenbiotoopproblemen op ’door overmatige beplanting weg te nemen’.


De zienswijzen dateren van eind januari. Beide organisaties hebben van de gemeente nog geen reactie ontvangen.Uit: Noordhollands Dagblad d.d. 19-2-2021

175 weergaven

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page