top of page
  • Piet Veldhuis

Restauratie molen De Kat in 2017 - 2018
Onderdeel, vervangen van het rietdek van de kap en divers metaalconstructiewerk c.q. schilderwerk.


Tijdens een onderzoek, in het kader van het meerjaren onderhoudsplan 2014-2019, is gebleken, dat er op korte termijn onderhoudswerkzaamheden moeten worden uitgevoerd. Het riet op de kap is aan vervanging toe, de staartbalk is in slechte staat, in de lange spruit zitten roestgaten en het schilderwerk in de kap moet worden aangepakt.


Aan adviesbureau Van Reeuwijk is opdracht gegeven een plan te ontwikkelen om op korte termijn de noodzakelijke werkzaamheden uit te voeren.


In 2016 heeft de provincie Noord-Holland subsidie verstrekt als bijdrage aan de restauratie. Het bestuur van de SUAM heeft daarnaast nog diverse fondsen benaderd om het restant van de kosten voor een zeer belangrijk deel te dekken.


In 2017 was het zover; de benodigde gelden waren binnen en kon de uitvoering van het geplande onderhoud starten..


Op molendag in mei 2018 was de restauratie ten einde en kon molen De Kat weer draaien tot vreugde van de molenaars.


Bijgevoegd zijn twee foto's van deze restauratie: de molen in de steigers en de doorgeroeste lange spruit. Vermeldenswaard is, dat de staartbalk op het moment dat deze uit de molen werd gehesen, in tweeën brak, zonder echter noemenswaardige schade aan de molen te veroorzaken; een teken dat de restauratie van de molen op tijd is gestart.


Het vervolg van de restauratie vindt naar verwachting in 2023-2024 plaats, betreffende het vernieuwen van de rietvelden, het overige schilderwerk en diverse voorkomend onderhoud./24 weergaven

Recente blogposts

Alles weergeven

留言


bottom of page